• Tines salg av ost, her jærsk-produsert Jarlsberg, og matlagingsprodukter øker fortsatt, mens søtmelkvolumet stadig faller, om enn ikke like mye som tidligere kvartaler. Kristian Jacobsen

Stormeieri-start i Hå drar ned Tine-resultat

Oppstarten av Tines nye supermeieri på Jæren bidrar til et svakere kvartalsresultat for meierigiganten.