• Hvordan skal skolene klare å gjøre en bedre jobb uten å få mer ressurser? spør Utdanningsforbundet. Her ser du lærer Anita Hapnes som underviser 2. klassingene Malin Aarre Agasøster og Håkon Andreas Helgesen ved Tjensvoll skole. Jon Ingemundsen

Utdanningsforbundet: - Skolene klarer ikke jobben uten mer penger

Hvordan skal skolene klare å gi bedre og tidligere hjelp til de som sliter uten å få mer penger til det?