• -Her kan vi få til et flott tilbud for Klepp, Time, Gjesdal og Sandnes sine innbyggere, mener tidligere ordfører i Klepp, Elfin Lea. Pål Christensen

Sandnes får øyeblikkelig hjelp i Klepp

Hå trakk seg ut, men Sandnes tar plassen og går sammen med Klepp, Time og Gjesdal om å opprette sykehus for øyeblikkelig hjelp.