• Psykiatrisk avdeling har redusert antall plasser. Levekårspolitikere i Stavanger er bekymret for at pasienter som ikke er friske nok til å bo hjemme får et for dårlig tilbud. Thomas Fosse

Hull i tilbudet for psykisk syke

— Mye tyder på at vi mangler et tilbud for psykisk syke som er for friske til å være innlagt på sykehus, men som er for syke til å komme hjem til leilighet eller bofellesskap, mener Per A. Thorbjørnsen (V)