• Brann- og redningssjef Henry Ove Berg i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har tillit til vurderingen som ble gjort mens han var på påskeferie. Pål Christensen

Har tillit til vurderingene som ble gjort

Brann— og redningssjef Henry Ove Berg viser til at det har vært 54 branner i vår region denne våren, og mener det må gjøres faglige vurderinger før helikopter tilkalles.