• Bryne fotballklubb har nok areal og har inngått avtaler for boligbygging bak den røde Jærhallen (til venstre), i nordre sving (midt på bildet) og for Tivolitomta, grusplassen i høyre hjørne av bildet.Foto: Fredrik Refvem

Her stoppes boliger på stadion

På Bryne stadion planlegges 139 boliger i tre ulike prosjekt. Nå får alle husplanene en foreløpig stoppordre av utvalg for lokal utvikling i Time.