• Aktive svømmere får bruke Tasta Svømmehall fra mai, mens andre må vente til over sommerferien. Google

Tasta svømmehall åpner i august

Først etter sommerferien åpner Tasta svømmehall for folk flest.