• Dette er dagens hovedvei til Orrestranda. I sommer skal de gamle jernbanesvillene fjernes og erstattes med en dobbelt så brei vei. Anne Lise Østhus er en av mange som nå bruker de kalde dagene til strandturer. Geir Sveen

Den nye veien til Jærhavet

Slik blir den nye "autostradaen" til Orrestranda, etter mal fra Skagen, spissen av Danmark.