Arbeidet på Sandnes sykehus er i gang igjen

Etter at Arbeidstilsynet stanset arbeidet på Sandnes sykehus grunnet støv og utilstrekkelig sikring, er arbeidet nå i gang igjen.