• - Det er mye godt med busstilbduet. Den siste årsrapporten viser at 97 prosent av bussene var presise til og med i rushtiden. Men så har vi også ting som ikke fungerer godt nok, medgir Solheim. Pål Christensen

Bussjåfør-tillitsvalgte: - Ellen Solheim har sittet i et skap

— Vi har en rutetabell som ikke tåler dagens lys! Vi får kjeft fordi bussen er for sein, og det er fordi vi har politikere som sover i timen hva angår ruteplanlegging!