Barnehage stengt på grunn av sjukemeldingar

Ein konflikt mellom administrasjonen i Hjelmeland kommune og tilsette i Randøy barnehage har ført til at barnehagen er mellombels stengt.