• tengesdal.JPG Bernhard Veland

Navnet på omkommet 28-åring frigitt

Det var 28 år gamle Tonje Egeland fra Hana i Sandnes som omkom i trafikkulykken på Fv. 316 ved Tengesdalsvatnet.