• I denne rundkjøringen vil det korke seg hvis ingenting gjøres, mener varaordføreren i Strand. Jarle Aasland

Uavklart på Fiskepiren

Fylkessamferdselssjefen har bedt Statens vegvesen om en fornyet vurdering av hva som eventuelt må gjøres på Fiskepiren når de nye gassferjene settes inn i Tausambandet.