• Mannen (19) ble kjørt til legevakten på Sandnes.

Mann (19) til legevakt etter utforkjøring

Rådyr i veien og høy fart var årsaken.