Dømt for båtfyll, nektes å kjøre bil

Retten mener at 29-åringen mangler en grunnleggende respekt trafikkreglene og de hensyn som ligger bak kravene til å inneha førerkort.