• Det var ikke alt som gikk som det skulle da dette huset skulle rives. John Asbjørn Nilsen

- Hørte bare et voldsomt brak

Denne rivningen gikk ikke helt som planlagt.