• Mette Paavola er byplansjef i Sandnes. Knut S. Vindfallet

Byplansjefen kjenner ikke stillingen truet

Byplansjef Mette Paavola synes rapporten er et nyttig dokument. Hun kjenner ikke sin egen stilling truet.