Tre firma vil bygge Sandsfjordbrua

Entreprenør Kruse Smith har levert det laveste tilbudet på bygging av Sandsfjordbrua.