• Legg merke til de to skiltene. Det er ikke langt fra Amadeus til Dalane tingrett. Arnt Olav Klippenberg

Amadeus ble drevet for kreditors regning

Den tidligere innehaveren av Amadeus er dømt til fengsel i 21 dager for måten platebutikken ble drevet på i Egersund.