Må ha grundig legeerklæring

— Alder i seg selv gir ikke rett til TT-kort.