• Rebekka Rygge forsøker å holde avstand til laksefiskere. JON INGEMUNDSEN

Elva er fri for alle

Fiskerne vil helst ha laks på kroken. Jentene forsøker da også å svømme utenom.