Ordføreren svar

I år har TV programmet Ingen Grenser II blitt vist. Som Lars Monsen sier, så har deltakerne gjennom samarbeid demonstrert at det er mulig å få til det nesten umulige. Her er det å bemerke at uten samarbeide ville deltakerne trolig fremdeles vært på fjellet.