• Kulde ute kan føra til vasskadar inne om huset eller hytta ikkje er nok oppvarma. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Vatn gjev store skadar på hus

Forsikringsselskapa registrerte 66.000 vasskadar i private bustader i fjor og betalte ut 2, 4 milliardar kroner i erstatning.