• - Jeg tror det er mulig å se på høy tomteutnyttelse på en ny måte, sier Olav Birkeland (H). Her fra Brueland der Rom Eiendom foreløpig har gitt opp en utbygging. Viktor Klippen

- Sandnes kan få fart på 3500 boliger

Sju områder i Sandnes er allerede frigitt til boligbygging. Der kan det bygges 3500 boliger i løpet av kort tid om kommunen opptrer litt smidig.