• Stangeland Gruppens masseuttak på Nordre Kalberg i Time er langt fra blant Rogalands største. - Men det er viktig for Stangeland Maskins anleggsvirksomhet og lokal betongproduksjon, påpeker selskapets masse- og deponileder Bjarne Sandanger. POdd Pihlstrøm

Rogaland mest steinrikt, bokstavelig talt

Olje— og matfylket har nå også den største bergindustrien i landet, både i tonnasje, salgsverdi og arbeidsplasser, viser rapport fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).