• 7 av 9 stjålne sykler skal være av merke Vipera. Illustrasjonsfoto

Innbrudd i sykkelbutikk på Bryne

Ni sykler stjålet.