• Lena Skår Størseth (t.v) og Kjersti Dybvig foran minnestenen på Eiganes gravlund. Jon Ingemundsen

Stavangersk markering av Holocaustdagen

Historiker Kjersti Dybvig og etterkommer etter Joseff-familien, Lena Skår Størseth, arrangerer Stavangers første markering av Holocaust. De ønsker å bevisstgjøre folk på sine egne holdninger.