• Svanene har den siste uken oppholdt seg utenfor Stasjonen på Ålgård. Bodil Jacobsen

Svaner på avveie på Ålgård

To unge svaner har den siste uken oppholdt seg utenfor Stasjonen på Ålgård, og står i fare for å bli påkjørt.