- Det er sjeldent at slikt skjer her

Selv om det har vært to episoder med knivstikking i løpet av to dager, bedyrer ledelsen ved mottakssenteret på Hå at slikt skjer sjelden der.