Ber Frp-Ketil bygge tog til flyplassen

Samferdselsministeren får kostbart ønske av sine egne før jul: Dobbeltspor fra Forus via flyplassen til Tananger.