Flertall for å bygge nytt på Eiganes skole

Flertallet av oppvekstpolitikerne er enige: Noe må gjøres med Eiganes skole raskt. Helst vil de bygge nytt i stedet for å rehabilitere.

Publisert: Publisert:

De tre undervisningspaviljongene må rives, ikke rehabiliteres, mener flertallet av oppvekstpolitikerne.

Denne artikkelen er over syv år gammel

En etter en har oppvekstpolitikerne gått ut og sagt at Eiganes skole må prioriteres. Til tross for at de tre undervisningspaviljongene ved skolen er i svært dårlig stand, er det ikke planlagt rehabilitering der før i 2016.

Les også

Helsesjefen tar undersøkelsen på alvor

— Skolen må flyttes oppover på prioriteringslista, og vi må bygge nytt i stedet for å rehabilitere, har vært omkvedet blant politikerne siden skolens foreldre slo alarm i februar.Men – vil politikerne stå ved dette når skolebruksplanen skal behandles neste uke? Er de innstilte på å få Eiganes skole inn i planen, slik at det blir fortgang i sakene?

Atle Simonsen, Frp Foto: Jarle Aasland

Atle Simonsen, Frp

— Ja. I januar ba vi, sammen med Ap, om å få vurdert muligheten til å sette i gang et forprosjekt for utbygging av Eiganes skole. Det vil vi følge opp når skolebruksplanen skal behandles 29. mai. Målet er å få skolen inn i planen, for så å følge opp med penger når budsjettet skal behandles i desember.

Vi mener helt klart at det bør bygges nytt, for det vil bli like dyrt å rehabilitere. Ved å velge en løsning med modulbygg, kan det bli ganske billig. Men så må vi vedlikeholde skikkelig, ellers er vi i samme situasjon igjen om ti år.

Arnt-Heikki Steinbakk, Ap

Arnt-Heikki Steinbakk, Ap

— Vi venter på svar om forprosjektet, og vi vil gjøre det som står i vår makt for å få satt dette i gang så snart som mulig. Hvis vi ikke klarer å få Eiganes skole inn i skolebruksplanen, må vi ta det opp igjen i budsjettsammenheng i desember. Vi vil ha denne skolen høyt opp på lista.

Alle signaler peker mot at det eneste fornuftige er å bygge nytt, og jeg håper vi kan få flertall for det.

John Peter Hernes, H Foto: Jarle Aasland

John Peter Hernes, H

— Ja, vi vil ha Eiganes skole inn i skolebruksplanen i den forstand at vi vil se den i sammenheng med andre skoler. Vi har diskutert løsninger for Eiganes som også vil løse andre utfordringer i planen. Jeg tenker da på at den franske skolen må ut fra Kampen, der den er i dag. Hvis vi bygger nytt på Eiganes, og bygger større enn opprinnelig planlagt, kan vi få plass til den franske skolen her.

Som ingeniør mener jeg helt klart at vi bør rive paviljongene på Eiganes og bygge nytt. Det vil ikke lønne seg å rehabilitere.

Eirik Faret Sakariassen, SV Foto: Fredrik Refvem

Eirik Faret Sakariassen, SV

— Allerede i sist bystyremøte foreslo vi å bruke 4 millioner kroner av kommunens overskudd til prosjektering av Eiganes skole. Dette var den eneste skolen vi nevnte i budsjettet vårt. Vi mener det haster med å komme i gang – det er sjokkerende at elever og lærere skal måtte ha slike forhold på arbeidsplassen sin i en så rik kommune.

Nå håper vi på politisk flertall for å komme i gang så fort som mulig.

Truls D. Dydland, Rødt Foto: Fredrik Refvem

Truls D. Dydland, Rødt

— Vi kan ikke vente med Eiganes skole til 2016, forprosjektringen må komme i gang så fort som mulig. Første skritt er å få skolen inn som en del av skolebruksplanen, og siden må vi følge opp i budsjettet.

Jeg håper flertallet forstår hvor viktig dette er – vi kan ikke ha skoler i Stavanger som er så dårlige at ungene blir syke av å gå der.

Iselin Nybø, V Foto: Jarle Aasland

Iselin Nybø, V

— Vi er oppmerksomme på situasjonen ved Eiganes skole, og den er ikke holdbar. Situasjonen framstår som så drastisk at vi nok ikke bør vente med å komme i gang, og stemningen er at det bør bygges nytt i stedet for å flikke på det gamle.

Men flertallspartiene har ikke diskutert hva vi skal gjøre med denne saken i forbindelse med behandlingen av skolebruksplanen. Derfor ønsker jeg ikke å si noe konkret om det nå.

Publisert: