• Spesiell stein i rullesteinsfjæra på Grødaland. Men ingen meteoritt. Derimot høyst sannsynlig en gneis-variant som er erodert og gnagd helt anderledes av elementene og tidens tann enn naboene.

Eksperter: Ingen meteoritt

En meteoritt-feber raser over landet. Denne steinen i rullesteinsbeltet ved Grødaland i Hå kunne blitt en sensasjon. Men var ikke ekte vare fra verdensrommet.