• Ole Ueland, ordfører i Sola. Anders Minge

Utsatte omstridt prosjektgruppe

Formannskapet i Sola greide i går ikke å bli enige om å opprettholde en egen prosjektgruppe for turveg Hafrsfjord.