• Heidi Hjorteland Wigestrand

Nå kan små bilar kjøra via Gullingen

Fylkesveg 632 og riksveg 13 frå Sand til Erfjord er no opne for trafikk.