• - Denne saken gjelder hele Vestlandet og det er naturlig at vi jobber sammen, mener Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland. Tommy Ellingsen

Drøfter Sellafield med Bergen

Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland vil allerede fredag drøfte Sellafield-rapporten med Bergen. — Vestlandet må stå sammen og uttrykke vår bekymring for regionen, sier han.