Dømt for tjuvlån av båt

Brukstyveri er et samfunnsproblem og plagsomt for dem som utsettes for det, mener retten.