2 av 19 vogntog fikk bruksforbud

Statens Vegvesen hadde noe å utsette på tre av tungtransportene de kontrollerte fredag.