• Flere romfolk enn vanlig har denne våren søkt seg til den fredelige Birkelandsgata med bilene sine. Carina Johansen

Romfolk tvinger frem parkeringsrestriksjoner

Stavanger kommune vil så fort som mulig innføre parkeringsforbud i Birkelands gate på Storhaug for å få romfolket bort fra området.