• Jeg skal være første mann til å kjøre gratis ringbuss i sentrum, sier administrerende direktør Karl Jan Søyland i Stavanger Sentrum AS (Stas). Knut S. Vindfallet

Grønt lys for gratisbuss i sentrum

Rådmannen vil prøve ut gratis ringbuss i Stavanger sentrum – så fort som mulig.