– Negativ påvirkning på organisasjonen

Aftenbladet.no bringer her innstillingen i den omstridte ansettelsessaken på Universitetet i Stavanger (UiS), der universitetsdirektør Per Ramvi ikke ble innstilt til en ny periode av ansettelsesutvalget.