Nye dagsenterplasser ved alle sykehjem

Eldre som trenger plass på dagsenter, skal få 21 nye plasser ved Stavangers sykehjem.