Bil kjørte i tunnelveggen

Bil kjørte i veggen og ble deretter truffet av en annen bil.