• Denne grillhytta har skapt mykej debatt i Hå dei siste månadane. Ola Fintland

Urettferdig grillhyttevedtak?

Fleire innbyggjarar i Hå kommune klagar på kommunestyret si godkjenning av den ulovleg bygde grillhytta på garden som ordføraren eigde før.