• Småspover på Jærstrendene, en av svært mange fuglearter som hekker eller raster innenfor Jæren våtmarksystem.

Jæren får nasjonalt våtmarksenter

Friluftsfyret Kvassheim i Hå og Mostun i Stavanger blir sammen høyst sannsynlig nasjonalt våtmarkssenter for kunnskapsformidling om Jærens rike natur— og fugleliv.