• Arbeidet med den nye Kvernevikveien er i full gang. - Vi er fortsatt i rute, men det skaper problemer for oss at enkelte ikke respekterer omkjøringsskiltene, sier Richard Riska, som er innleid byggeleder for Rogaland Fylkeskommune i Kvernevikveien. Jonas Haarr Friestad

Bilister overser omkjøringskiltene

Arbeidet med den nye Kvernevikveien er i rute, men frekke morgenrushbilister skaper hodebry.