• Tiltalte ble dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 228. Hans E.H. Jacobsen

Tre forbikjøringer til retten

I løpet av snaut to timer ble tre rogalendinger stanset i Lindesnes på grunn av høy fart. De tre er nå dømt i Jæren tingrett.