• Brannvesenet rykket ut til Forsand svømmehall. Torstein Lillevik

Avvik fra rutine kunne medført klorgasslekkasje

Det var ingen klorgasslekkasje på Forsand, viser målinger.