• Til venstre: Kari Nessa Nordtun, Cecilie Bjelland og Arnt-Heikki Steinbakk. Kari Nessa Nordtun overtar Bjellands plass i kommunalutvalg, formannskap, forhandlingsutvalg og skjenkeutvalg. Fredrik Refvem

Unge Nordtun rykker opp

Kari Nessa Nordtun overtar Cecilie Bjellands plass i formannskapet, kommunalutvalget, forhandlingsutvalget og skjenkeutvalget i Stavanger.