Avviser at drapsforsøkstiltalte ble overfalt

Lagmannsrettens aktører har så langt fått tre forklaringer på hva som skjedde på Tasta natt til 30. oktober i fjor. Alle er forskjellige.