• Sentral plassering, store lokaler som kan utvides og gode muligheter til å samarbeide med klinikk for sykelig overvekt som holder til i samme bygg, er blant argumentene rådmannen trekker fram for denne lokaliseringen. Carina Johansen

Her kommer byens nye helsehus

Overraskelse: Gamle Stavanger sykehus skal huse Stavangers lokalmedisinske senter. Det første nye store tilbudet som kommer på plass, er Frisklivssentral som skal hjelpe deg til sunnere levevaner.